Jednostka Notyfikowana UE nr 1454
Nagrody i medale
Enterprise Europe Network

Wsparcie Norweskiego Mechanizmu Finansowego
LIfe+ i NFOSiGW
Krajowy Rejestr Sądowy

Strona główna


WIADOMOŚCI

uzyskał wynalazek Instytutu na VIII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków.

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,1942 ha zabudowanej, położonej w Warszawie przy ulicy Suwak 4, oznaczonej jako działka nr 3 z obrębu 1-08-08.

Termin składania ofert upływa 22 października 2014 o godzinie 11:00.

Więcej informacji na stronie Przetargi.

W dniach 18-19 września 2014 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się III edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego. Konferencja miała charakter wyjątkowy, bo świętowano jubileusz 50-lecia istnienia Katedry Górnictwa Odkrywkowego oraz jubileusz 70-lecia dwóch jej zasłużonych profesorów: prof. Wiesława Kozioła oraz prof. Marka Stryszewskiego.

Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego rozpoczęły współpracę, której celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy polskich rolników.
14 maja br rozpoczęły się w Kielcach XX Targi AUTOSTRADA POLSKA i XVI Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD, w których udział wziął Instytut.

Konferencja, zorganizowana przy targach EKOTECH w Kielcach, cieszyła się dużym zainteresowaniem przedstawicieli firm i instytucji zwiazanych z recyklingiem.

to tytuł spotkania, którego współorganizatorem był Instytut.