Jednostka Notyfikowana UE nr 1454
Nagrody i medale
Enterprise Europe Network

Wsparcie Norweskiego Mechanizmu Finansowego
LIfe+ i NFOSiGW
Krajowy Rejestr Sądowy

Strona główna


WIADOMOŚCI

na aparaturę medyczną pozostałą po likwidacji przychodni przyzakładowej. Więcej informacji na stronie Ogłoszenia.
na przebudowę węzła cieplnego i modernizację instalacji c.o. w budynku „Hamowni” przy ul Racjonalizacji 6/8 w Warszawie. Termin składania ofert upływa 24 kwietnia 2014 o godzinie 12:00. Więcej informacji na stronie Zamówienia publiczne.

Konferencja, zorganizowana przy targach EKOTECH w Kielcach, cieszyła się dużym zainteresowaniem przedstawicieli firm i instytucji zwiazanych z recyklingiem.

W przeddzień tradycyjnej górniczej "Barbórki" Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej spotkał się z bracią górniczą, w tym z zaproszonymi przedstawicielami IMBiGS.
Podczas tej imprezy złoty medal otrzymało rozwiązanie opracowane w Instytucie. Zostal też odznaczony Dyrektor Instytutu dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS.
to tytuł konferencji, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Gmachu Sejmu.
z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się w Krakowie 16 października 2013 r.
odbył się w dniach 1-6 października 2013 w Istambule. W tym kongresie wzięło udział 3 przedstawicieli Instytutu.
30 września 2013 roku MNiSZW ogłosiło wyniki kompleksowej oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych.
to tytuł spotkania, którego współorganizatorem był Instytut.